• Wrap
    271
    0

    ปัจจุบันการเปลี่ยนสีรถโดย Wrap ด้วยสติ๊กเกอร์ นับว่าได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรักรถ ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการแต่งรวดลายแปลกตาให้โดดเด่นจากผู้อื่นหรือบางทีอาจจจะเปลี่ยนแปลงสีให้เป็นไปตามความชอบก็ได้…แต่รู้ไหมว่าการ Wrap มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายด้วย
  • กรมการขนส่งทางบกแจ้งมาว่า รถที่มีการเปลี่ยนสีให้รีบแจ้งที่สำนักงานขนส่งทันที ไม่อย่างนั้นจะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เมื่อทราบเช่นนี้เรามาดูแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กันดีกว่า