• ยางรถยนต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนของรถ เมื่อเราใช้งานมันจนหมดสภาพถึงคราวต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่ การเปลี่ยนยางเพียงแค่คู่เดียวหรือ 2 เส้น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนหมดทั้ง 4 เส้น แต่มักจะเกิดการถกเถียงกันว่าควรใส่ยางเส้นใหม่ไว้ที่ล้อคู่หน้า หรือคู่หลัง ถึงจะถูกต้องเหมาะสม