• น้ำมันเบนซินมีสารตะกั่ว

    หลายคนที่เพิ่งจะมาขับรถหลังปี 1996 อาจจะไม่รู้จักกับน้ำมันเบนซินแบบปกติ ที่มีส่วนประกอบของสารตะกั่วรวมอยู่ด้วย เพราะว่าบ้านเรายกเลิกการใช้น้ำมันประเภทนี้ในปีนั้น หลังจากเริ่มรณรงค์การใช้น้ำมันเบนซินแบบปลอดสารตะกั่วหรือน้ำมันไร้สารตะกั่ว (Unlead Fuel) เพื่อเข้ามาทดแทนแบบมีสารตะกั่วมาตั้งแต่ปี 1991 ผ่านทางโฆษณาต่างๆ นานา เช่นเดียวกับการใช้แคมเปญที่ลดราคาให้ถูกกว่าน้ำมันเบนซินแบบมีสารตะกั่วประมาณ 80 สตางค์ (สมัยนั้นราคาน้ำมันต่อลิตรบ้านเราอยู่ที่ +/- 9-10 บาท)