• ในอนาคตไฟของรถยนต์สามารถทำหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ขับและผู้ใช้ถนนร่วมด้วยได้มากกว่าปัจจุบันที่ไฟหน้าทำหน้าที่แค่ส่องสว่างทางข้างหน้าแก่ผู้ขับ และไฟท้ายเป็นสัญญาณที่เตือนผู้ร่วมทางด้านหลังจากเทคโนโลยีไฟในรถยนต์ที่สามารถสื่อสารกับผู้ขับและผู้ใช้รถคันอื่นรวมทั้งคนเดินถนนได้มากขึ้น