• ในปัจจุบันรถยนต์ส่วนใหญ่มักมาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับรถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและแจ้งเตือนให้ผู้ขับระวังตัวและพร้อมขับรถบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบความปลอดภัยที่จะเป็นมาตรฐานติดรถจะมีอะไรบ้างมาดูกัน