• การจอดรถริมฟุตบาตที่มีรถอื่นปิดหัวท้าย นับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับนักขับมือใหม่ เพราะไม่รู้จะเข้าจอดอย่างไรดีช่องก็แคบแถมยังมีรถปิดหัวท้ายอีก จะขยับหลายทีก็มีรถมากดดัน ไม่ต้องกดดันไปเพียงแค่คุณทำตามวิธีที่เราบอกก็จะสามารถจอดรถได้อย่างง่ายดาย