• ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์ หลายประเภทถูกประดิษฐ์และประยุกต์ ให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังตอบโจทย์ในการอำนวยความสะดวกหลายๆปัจจัย นี่คือ 10 หุ่นยนต์ที่ถูกนำมาใช้งานจริงแล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไปดูกันว่ามันจะทำให้การใช้ชีวิตนั้นง่ายขนาดไหน