• แม้ว่ารถยนต์ที่ใช้งานกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คือมีเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ส่งกำลังขับเคลื่อนสู่ล้อผ่านทางชุดเกียร์ และมีพวงมาลัยที่ด้านหน้าห้องโดยสารเพื่อควบคุมทิศทางของรถ