• หลายคนคงมีความคิดในการนำรถไปจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างหรือแท็กซี่ไว้เป็นช่องทางหารายได้เสริม..ในปัจจุบันรถแท็กซี่ถือเป็นการบริการที่สำคัญสำหรับคนเมืองเป็นอย่างมาก..ด้วยเหตุนี้บุคคลธรรมดาที่ต้องการขับแท็กซี่จำเป็นจะต้องรู้เงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆในการนำรถมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างได้ดังนี้