• คำว่ารถหนีไฟแนนซ์อาจเป็นสิ่งที่หลายๆ คนเคยได้ยิน แต่อาจไม่เคยพบเห็นกับตัวทั้งที่จริงๆ แล้วรถที่วิ่งอยู่บนถนนอาจมีรถในลักษณะนี้ปะปนอยู่ หรือมีขายในอยู่ในลักษณะรถมือสอง ซึ่งรถเหล่านี้เกิดจากการที่ผู้ซื้อรถโดยการทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์แล้วไม่สามารถผ่อนต่อได้ตามสัญญา ซึ่งผู้ที่ไปซื้อรถเหล่านี้ไว้ใช้งานต่อก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ ดังนั้นลองมาดูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรถหนีไฟแนนซ์ว่าเป็นอย่างไร และมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย