• 1675
    0

    โมไบค์ (Mobike) ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะรายแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มต้นนำร่องให้บริการในกรุงเทพ ด้วยการให้บริการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยจับมือกับแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย