• กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย ประเทศที่มีรถติดที่สุดอันดับต้นๆของโลก โดยผู้ใช้รถใช้ถนนเสียเวลากับรถติดมากกว่า 61 ชั่วโมงต่อปี อ้างอิงจากผลสำรวจจาก INRIX และยังชี้ด้วยว่าแทบไม่มีทางกำจัดปัญหารถติดนี้ได้อย่างถาวรเลย เรามาดู 10 อันดับ เส้นทางในกรุงเทพฯ ที่มีรถติดมากที่สุดกัน
  • เป็นปัญหาระดับประเทศที่แก้ไม่หายสักทีสำหรับปัญหา “รถติด” สาเหตุของปัญหารถติดที่คนส่วนมากมองเห็นคือ การจัดการระบบขนส่งมวลชนขาดประสิทธิภาพ, การออกแบบถนนไม่สมดุลกับผังเมือง, ประชากรและรถเพิ่มขึ้น  แต่ปัญหาเหล่านี้จริงๆ แล้วไม่ใช่สาเหตุหลัก สาเหตุหลักเกิดจาก การขาดวินัยของผู้ขับขี่ นั่นเอง