•    โรคประจำตัวหรือปัญหาทางสุขภาพ นับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับโรคหรือปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อตนเอง ยังส่งผลต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่ร่วมทางด้วย เรามาดูกันว่า 9 กลุ่มโรคและปัญหาสุขภาพเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังมีอะไรกันบ้าง