• หนึ่งในชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์ก็คือยางรถ เพราะเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนที่เพื่อพาผู้อยู่ในรถไปถึงจุดหมาย รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในขณะเดินทางด้วย ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์จึงควรให้ความสำคัญและรู้จักยางรถยนต์