• ด้วยความที่มีหลายชื่อซึ่งอาจจะไม่ต่างไปจากแม่น้ำอื่น แต่ถ้านับถึงการยอมรับเป็นที่รู้จักของผู้คนแล้ว แม่น้ำท่าจีนนี่แหละมีหลายชื่อ ผู้คนยอมรับและเป็นที่รู้จัก อีกทั้งความน่าสนใจของมันล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น นอกจากทิวทัศน์ที่สบายตา และคงความเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าไม่แพ้แม่น้ำสายใดเลยก็ว่าได้…