• 2253
    0

    รถหนึ่งคันประกอบด้วยหลายหมื่นชิ้นส่วน แต่สิ่งเดียวที่สัมผัสพื้นถนนคือ ยางและเป็นปัจจัยหลักที่มีผลตลอดเวลาที่ล้อหมุน การตรวจสภาพยางให้พร้อมใช้งาน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง 4 สัญญาณเตือนจากยาง รอยแตกหรือรอยบาดลึกบนแก้มยาง แก้มยางเป็นส่วนที่ต้องมีการยืดหยุ่นตลอดการขับ ถ้าแก้มยางมีรอยบาดหรือฉีดขาดลึก ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่โดยเร็วที่สุด ดอกยางสูงน้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร แสดงว่าดอกยางสึกถึงระดับที่กำหนดไว้ สังเกตว่าสะพานยางจะเสมอกับหน้ายาง แม้จะยังเห็นร่องยางอยู่ แต่ก็ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ รอยบวมปูดที่แก้มยาง รอยบวมหรือที่มักเรียกกันว่า ลูกมะนาวž บนแก้มยาง แสดงว่าโครงสร้างภายในตรงส่วนนั้นเสียหายหนัก ทำให้ลมยางดันแก้มยางให้ปูดบวมออกมา ...
  • โดยทั่วไปแล้วยางมอเตอร์ไซค์มักจะมีอายุการใช้งานอยู่ไม่เกิน 2 ปี แต่บางคันก็ต้องเปลี่ยนก่อนนั้นหรือบางคันใช้งานยาวหลายปี ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน แต่ถ้านับเอาเวลาที่มันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานไม่ควรจะเกิน 2 ปี