• หากรถเกิดอุบัติเหตุหนักหรือถูกน้ำท่วมจนเสียหายสิ้นเชิงถึงขั้นว่าหากจะซ่อมเพื่อนำมาใช้งานต่อก็ไม่คุ้มถึงแม้จะมีประกันชั้น 1 ก็ตาม สิ่งที่ตามมาก็คือเลิกคิดที่จะซ่อมรถ แล้วเปลี่ยนมาขายซากรถคันนั้นแทน อย่างไรก็ตามมีบางเรื่องที่ผู้ที่คิดจะขายซากรถยนต์ควรรู้ทั้งสำหรับรถที่มีประกันและไม่มีประกัน