• เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการจอดรถทิ้งไว้นานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถได้มากกว่ารถที่ถูกใช้งาน เพราะมีความเสื่อมสภาพในบางจุดที่เกิดขึ้น แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือนขึ้นไป ก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ส่วนจะมีวิธีอย่างไรบ้างมาดูกัน
  • ดูแลรักษารถ

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ทำให้ต้องงดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 และให้ความร่วมกับนโยบาย “อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ”