• เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการจอดรถทิ้งไว้นานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถได้มากกว่ารถที่ถูกใช้งาน เพราะมีความเสื่อมสภาพในบางจุดที่เกิดขึ้น แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือนขึ้นไป ก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ส่วนจะมีวิธีอย่างไรบ้างมาดูกัน