• Volvo ผู้ผลิตรถยนต์ที่เน้นในด้านระบบความปลอดภัยจากสวีเดนได้มีความร่วมมือกับ Uber ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาร์แชริงก์รายใหญ่ของโลกมาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว โดยส่วนของความร่วมมือคือการพัฒนารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งล่าสุดทั้ง 2 บริษัทได้ออกมาร่วมกันเปิดตัว XC90 ซึ่งเป็นรถในสายการผลิตที่มาพร้อมกับการติดตั้งระบบสำหรับขับเคลื่อนด้วยตนเองซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาร่วมกัน