• ผู้ขับขี่หลายคนใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท ใช้ตามความเคยชิน ซึ่งการกระทำของผู้ขับขี่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วนั้นตนทำถูกหรือผิด การให้สัญญาณแก่เพื่อนร่วมทางแบบผิดๆนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และความเชื่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ วันนี้เรามาทำความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนกันเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทาง
  • ใครที่มีคนรู้ใจที่รักรถเป็นชีวิตจิตใจ ต่างคนก็ย่อมรู้ดีว่ารถมันสำคัญกับชีวิตเขาแค่ไหน แต่ก็ไม่รู้นะว่าระหว่าง แฟนกับรถ เขาจะเลือกใคร อันนี้ก็ต้องไปคุยกันเองสองต่อสองนะ แอดขอไม่ยุ่ง!!!!