สหภาพยุโรปห้ามใช้สัญลักษณ์ Spirit of Ecstasy แบบไฟสว่างของ Rolls-Royce – Grand Prix Online