ใกล้เป็นจริง! Sony เริ่มทดสอบ Vision-S บนถนนจริง – Grand Prix Online