อ๋อม – อรรคพันธ์ ร่วมนำขบวนคาราวาน กรุงเทพฯ – ระนอง ทดสอบสมรรถนะ PTT UltraForce Diesel – Grand Prix Online