ที่สุดแห่งความหรูหรา… ในงาน “Primus Star Phenomenon” – Grand Prix Online