ทำไมรถยนต์ที่ผลิตและขายในไทยแพงกว่ารถยนต์ที่ผลิตและขายในต่างประเทศ – Grand Prix Online