เที่ยวทิพย์! Porsche Museum เปิดให้ชมนิทรรศการเวอร์ช่วล “25 Years of the Boxster” - Grand Prix Online