ครั้งแรกในอาเซียน! Porsche จับมือ Shell เปิดเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า HPC ระหว่างสิงคโปร์-มาเลเซีย – Grand Prix Online