แข็งแกร่ง-รวดเร็วยิ่งขึ้น ‘New Porsche 911 GT3 Cup’ อีกระดับแห่งความเร้าใจ – Grand Prix Online