เปอโยต์ ประกาศราคาเอสยูวี 3008 เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท, 5008 เปิดที่ 1.74 ล้านบาท – Grand Prix Online