นิสสัน พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยี e-Power ครั้งแรกในเมืองไทย-ตั้งฐานการผลิตแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น – Grand Prix Online