เมื่อ Nissan เปิดบ้านโชว์ความล้ำสมัยแห่งโลกยานยนต์ - www.grandprix.co.th/