นิสสันจัดข้อเสนอพิเศษ 3 รุ่นเพื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้โควิด-19 – Grand Prix Online