ลองของ!! Nissan Kicks e-Power ลูกผสมที่จัดจ้าน รถไฟฟ้าที่ไม่ต้องชาร์จไฟ! – Grand Prix Online