เปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทย !! NEW MG ZS EV ขาย 1.19 ล้านบาท