เปิดตัว MG GS Turbo , MG 3 | MOTOR EXPO 2016 – Grand Prix Online