ร่วมขบวน AMG Driving Performance สู่จังหวัดพังงา-มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเยาววิทย์ – Grand Prix Online