ผู้บริหารทีม Mercedes ซื้อหุ้นใน Aston Martin – Grand Prix Online