12 คนไทยเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของ Mazda MX-5 30th Anniversary