มาแปลก Lucid อาจตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในซาอุดิอาระเบีย – Grand Prix Online