Interview: วิชัย วงศ์ไชยเสรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจซ่อมสี และตัวถัง มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) – Grand Prix Online