โมดูล 5G แรกสำหรับรถยนต์จาก Huawei - Huawei 5G - www.grandprix.co.th