ฮอนด้า ต้านภัยโควิด-19 ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ-มอบ 48 รพ.