ฮอนด้า ต้านภัยโควิด-19 ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ-มอบอุปกรณ์จำเป็น 48 รพ.ทั่วประเทศไทย – Grand Prix Online