ฮอนด้ายกบรรยากาศร้าน CUB House แสดงในงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 - Grand Prix Online