ล้ำอีกขั้น! Honda ใช้พรินต์เตอร์ 3 มิติสร้างรถต้นแบบ – Grand Prix Online