ปิดโรงงาน Honda เตรียมปิดโรงงานที่ฟิลิปปินส์เดือนหน้านี้