Honda ทุบสถิติยอดขายรถยนต์ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียสูงสุดในปี 2017

เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ของฮอนด้า ประจำภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ประกาศยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ในปี 2017 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 793,636 คัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายในปี 2016 จำนวน 707,951 คัน ทั้งยังสามารถสร้างสถิติยอดจำหน่ายประจำปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาใน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน และปากีสถาน

สำหรับยอดจำหน่ายเมื่อแบ่งตามรุ่น พบว่า ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2016 ขณะที่ฮอนด้า ซิตี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิต และจำหน่ายในตลาดเอเชีย และโอเชียเนีย มียอดจำหน่ายสูงสุด และมีส่วนช่วย เพิ่มยอดจำหน่ายของทั้งภูมิภาคทั้งหมด

ยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย แบ่งตามประเทศ

ลำดับ ประเทศ 2017 2016 อัตราการเติบโต
1 อินโดนีเซีย 180,971    190,229 -5%
2 อินเดีย   179,451   165,337 9%
3 ไทย 127,768   107,342 19%
4 มาเลเซีย*   109,511     91,830 19%
5 ปากีสถาน*     47,424     31,780 49%
6 ออสเตรเลีย     46,783     40,838 15%
7 ไต้หวัน*     33,978     27,241 25%
8 ฟิลิปปินส์*    31,758     23,199 37%
9 เวียดนาม*    12,358     11,227 10%
10 เกาหลีใต้     10,308      6,644 55%
11 สิงคโปร์       7,164      7,067 1%
12 นิวซีแลนด์       4,631       3,954 17%
13 ประเทศอื่นๆ       1,531       1,263 21%
  ยอดรวมทั้งหมด  793,636   707,951 12%

* เป็นสถิติยอดขายรถยนต์ฮอนด้าสูงสุดในประเทศ

สำหรับประเทศไทย ฮอนด้ามียอดจำหน่ายรวม 127,768 คัน เพิ่มขึ้น 19% จากปี 2016 โดยยอดจำหน่ายหลักของประเทศไทยมาจากฮอนด้า ซิตี้  ซีวิค และแจ๊ซ รวมถึงฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ มีอัตราการเติบโตสูงถึง 222% เมื่อเทียบกับปี 2016 ทำให้ฮอนด้า ยังคงรักษาอันดับหนึ่งตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทยได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และมียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย

ในปีที่ผ่านมา ฮอนด้า ในประเทศอินเดียมียอดจำหน่ายรวม 179,451 คัน คิดเป็น 23% ของยอดจำหน่ายรวมในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เพิ่มขึ้น 9% จากปีที่ผ่านมา โดยฮอนด้า ซิตี้ เป็นรุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุด และเพิ่งฉลองครบรอบ 20 ปีนับตั้งแต่เปิดตัวเป็นครั้งแรก ขณะที่ฮอนด้า ดับเบิลยูอาร์-วี ยนตรกรรมสไตล์สปอร์ตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่เพิ่งเปิดตัวในปี 2017 มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับสอง

สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ในภูมิภาคของเอเชีย และโอเชียเนีย ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในภูมิภาค โดยมียอดจำหน่ายรวม 180,971 คัน หรือ 23% ของยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียในปี 2017 โดยฮอนด้า บริโอ้ มียอดจำหน่ายสูงสุด ด้วยอัตราการเติบโต 34% เทียบกับปีที่ผ่านมา ตามด้วยฮอนด้า เอชอาร์-วี  และฮอนด้า โมบิลิโอ

ในประเทศมาเลเซีย ฮอนด้าสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดจำหน่ายสูงถึง 109,511 คัน นับเป็นครั้งแรกที่รถยนต์ ฮอนด้า มียอดจำหน่ายในตลาดมาเลเซียมากกว่า 100,000 คัน ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากยอดจำหน่ายของฮอนด้า ซิตี้, เอชอาร์-วี  และบีอาร์-วี ใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัว นอกจากนี้ ยอดจำหน่ายของฮอนด้า ซีวิค ใหม่ ยังมีการเติบโตสูงถึง 36% เมื่อเทียบกับปี 2016 ทำให้ฮอนด้าสามารถรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์แบรนด์ต่างชาติของประเทศมาเลเซียติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และครองอันดับสองในตลาดรถยนต์รวมในประเทศมาเลเซียเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งรวมยอดจำหน่ายของรถยนต์ประจำชาติ

ปากีสถาน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ฮอนด้ามียอดจำหน่ายที่ดีเยี่ยม ด้วยยอดจำหน่ายรวม 47,424 คัน เพิ่มขึ้น 49% จากปีที่ผ่านมา โดยฮอนด้า ซีวิค ใหม่ เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยอัตราการเติบโต 88% เทียบกับปีที่ผ่านมา

ยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย แบ่งตามรุ่นรถยนต์***

ลำดับ รุ่น 2017 2016 อัตราการเติบโต
1 ซิตี้ 169,124 159,803 6%
2 เอชอาร์-วี 102,182 104,183 -2%
3 แจ๊ซ/ฟิต 99,534 110,077 -9%
4 ซีวิค (Sedan, Hatchback, Type R) 89,850 59,313 51%
5 บีอาร์-วี 71,924 60,466 19%
6 บริโอ้ 65,325 51,704 26%
7 ซีอาร์-วี 62,987 43,947 43%
8 โมบิลิโอ 39,376 50,579 -22%
9 ดับเบิลยูอาร์-วี 37,031 0 0%
10 อเมซ 31,236 42,147 -26%

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังสร้างสถิติยอดจำหน่ายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยมีการเติบโตของยอดจำหน่ายรถยนต์ของรุ่นที่เปิดตัวใหม่และรุ่นปัจจุบัน โดยในประเทศไต้หวัน ฮอนด้า มียอดจำหน่ายสูงสุดเท่าที่เคยมีมา จำนวนรวม 33,978 คัน  มีอัตราการเติบโต 25% เมื่อเทียบกับปี 2016 โดยมีฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ เป็นรถยนต์รุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ด้วยอัตราการเติบโต 400% เทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ฮอนด้าสร้างสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์สูงสุด จำนวนรวม 31,758  คัน ด้วยอัตราการเติบโต 37% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดจำหน่ายของฮอนด้า บีอาร์-วี มีการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 900% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ของประเทศเวียดนามมีจำนวนทั้งสิ้น 12,358 เติบโตขึ้น 10%  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยอดจำหน่ายฮอนด้า ซีวิค ใหม่ ที่มีการเติบโตกว่า 700%  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ฮอนด้า ซิตี้ เป็นยนตรกรรมฮอนด้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ทั้งยังมียอดจำหน่ายสูงสุดในปี 2017 ของทั้งภูมิภาค โดยมียอดจำหน่ายรวม 169,124 คัน คิดเป็น 21% ของยอดจำหน่ายรวมทั้งภูมิภาค สำหรับ เอชอาร์-วี และแจ๊ซ ซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายทั่วโลก (Global Models) ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม ด้วยยอดจำหน่ายรวม 102,182 คัน และ 99,534 คัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมา พบว่า ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ มียอดจำหน่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค ด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 51% ตามด้วยฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ที่มีการเติบโต 43%

 

 

 

 

เรื่อง: พูนทวี สุวัตถิกุล

ขอบคุณข้อมูล: ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE

ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Related posts:

รอลุ้น.. Toyota Sienta เข้าไทยมั้ย
มาสด้า MX-5 ฉลองยอดผลิตครบ 1 ล้านคันทั่วโลก
โตโยต้าสวีเดน ยืนยัน Revo ขับปกติไม่คว่ำ100%
เก่าปะทะใหม่...ดูทดสอบชน  Nissan Almera 
เปิดรถใหม่ใน 'แอลเอ ออโต้โชว์ 2016' ครบทุกสไตล์ 'Fast, Stunning, Rebellious'   
ฮอนด้าประกาศอีก 8 ปีพร้อมขายรถไร้คนขับ!
เลกซัส จ่อเปิดตัว LS โมเดลล่าสุด พร้อมเผยโฉมรถต้นแบบ ที่งานโตเกียว มอเตอร์โชว์ 2017
พร้อมสู่ยุค 4.0 Toyota เผยโฉมต้นแบบร้านค้าเคลื่อนที่ e-Palette

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up