เกรท วอลล์ มอเตอร์ ชี้แจงใหม่กรณี ORA Good Cat ความร้อนสูง ติดดอย