ทายถูกไหม? ว่าที่ Haval รุ่นใหม่-ซุ่มทดสอบบนถนนเมืองไทยแล้ว!