เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Experience Center แห่งแรกในไทย